Featured Image

Župa sv. Martina najstarija je župa na području grada Karlovca. Nema sigurnih povijesnih podataka o njezinu nastanku. Spominje se u popisu najstarijih župa Zagrebačke nadbiskupije 1334. godine. Postojala je sigurno i nekoliko stoljeća prije.

Župna crkva u sadašnjem obliku podignuta je polovicom 18. stoljeća za vrijeme župnika Jurja Lukšića, “novissime errecta”. Uz crkvu veže se sakristija u kojoj se nalazi grobnica plemenitaša Patačića, a inače je oko cijele crkve bilo groblje. Nova sakristija izgrađena je 1991.godine i veže se uz zidove prostora na kojem se nalazi glavni oltar.

Župna crkva sv. Martina biskupa

Za pastoralne potrebe župe, od 2001. do 2004. godine za vrijeme župnikovanja župnika Marka Dujma, izgrađen je novi Pastoralni centar Hrvatskih mučenika, s većom crkvom, velikom dvoranom i stambenim prostorima. Uređen je okoliš s Parkom hrvatskih Mučenika, križnim putom i velikim brojem parkirališnih mjesta.

Crkva hrvatskih mučenika u Hrnetiću

Župna crkva sv. Martina i stara župna kurija pod zaštitom su kao kulturna dobra.

Stara župna kurija

Župi također pripada srednjovjekovna kapela kasnoromaničkih obilježja posvećena svetoj Margareti mučenici, obnovljena sedamdesetih godina 17. stoljeća, a 1880. nadograđena tornjem umjesto preslice. Početak joj seže u 15. ili 16. stoljeće. Kulturno je dobro rješenjem Ministarstva kulture. Ovaj objekat je značajno oštećen prilikom potresa u Zagrebu i Petrinji i trenutno se saniraju oštećenja.

Zajednička fotografija prilikom proslave blagdana svetog Joakima i Ane

Tri su oltara glavni oltar posvećen svetoj Margareti mučenici, zatim pokrajnji svete Ane i svetog Antuna Padovanskog. Pripadaju pokretnoj kulturnoj baštini. Godine 1996. Ministarstvo kulture je pomoglo pozlati oltara, a 2019. izvršena je fumigacija i dezinsekcija također uz potporu Ministarstva kulture.