Prijave krštenja, vjenčanja, prvopričesnika i krizmanika možete podnijeti preko niže navedenih poveznica, isključivo ako ste već bili u župnom uredu i dogovorili termin ili ste se osobno čuli sa župnikom.

Kod prijava za prvu pričest ili krizmu, prijave moraju popuniti isključivo roditelji ili skrbnici prvopričesnika i krizmanika. Molimo da djeca ne popunjavaju niže navedene prijave.

___________________________________________________________________________________________________

PRIJAVE KRŠTENJA I VJENČANJA

Prijava krštenja www.e-zupe.com/najava/krstenje/zupa-hrnetic

Prijava vjenčanja www.e-zupe.com/najava/vjencanje/zupa-hrnetic

___________________________________________________________________________________________________

PRIJAVE PRVOPRIČESNIKA I KRIZMANIKA

Prijava prvopričesnika www.e-zupe.com/najava/pricest/zupa-hrnetic

Prijava krizmanika www.e-zupe.com/najava/pricest/zupa-hrnetic