„Reče Isus svojim učenicima: ‘Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.’“

Mt 6, 24

Dnevna misna čitanja pogledajte ovdje…

Isusu je jasno da moraš odabrati služiti Bogu ili bogatstvu, ali ne i jednom i drugom. Podijeljeno srce nije dosta. Sveti Ivan od Križa u svom duhovnom klasiku “Uspon na goru Karmel” objašnjava nešto slično. Kaže da se naše želje moraju potpuno pročistiti do te mjere da sve što želimo je Bog i Njegova sveta volja. Svaka druga želja u životu mora biti pročišćena kako bismo bili posebno posvećeni Bogu. Znači li to da bi Bog i samo Bog trebao biti objekt cijele naše ljubavi? Da svakako. Ali ta se istina mora pravilno razumjeti.

Kad uzmemo u obzir poziv na ljubav, koji smo dobili od Boga, istina je da moramo ljubiti ne samo Boga, već i mnoge druge stvari u životu. Moramo ljubiti obitelj, prijatelje, susjede, pa čak i svoje neprijatelje. Za očekivati je da volimo i druge aspekte svog života, poput svog poziva, posla, doma, određene zabave itd. Pa kako ljubiti Boga s posebnom predanošću kad imamo i mnoge druge stvari koje moramo ljubiti?

Odgovor je sasvim jednostavan. Ljubav prema Bogu takva je da kada Boga učinimo jedinim objektom naše ljubavi i predanosti, ljubav koju imamo prema Bogu nadnaravno će se prelijevati. To je priroda ljubavi prema Bogu. Dok ljubimo Boga, otkrit ćemo da nas Bog poziva da ljubeći Njega ljubimo druge ljude, pa čak i različite aspekte našega života. Dok ljubimo ono što Bog želi da ljubimo i dok izražavamo ljubav prema svemu što je sadržano u volji Božjoj, još uvijek ljubimo Boga svim srcem, umom, dušom i snagom.

No, vratimo se našem gornjem odlomku. Zašto ne možemo ljubiti Boga i bogatstvo? Bogatstvo se u ovom odlomku mora shvatiti kao ljubav koja postaje nezdrava navezanost i želja. Novac je takav da se može dogoditi da ga “ljubimo” dopuštajući našim željama za novcem da budu neuredne i, prema tome, isključujemo volju Božju iz te “ljubavi”. Novac nije zlo kada se koristi isključivo u skladu s voljom Božjom. U tom će slučaju novac koji koristimo dati Bogu veliku slavu. Ali kad novac, ili bilo koji drugi objekt naše želje, počne tako reći preuzimati naš život, tada će ta želja biti u suprotnosti s našom ljubavlju prema Bogu. Ljubiti Boga i samo Boga znači da ljubimo Boga i sve ono što On želi da ljubimo u životu.

Razmisli danas o nužnosti jedinstvene odanosti Bogu. Dok se predaješ ovoj isključivoj ljubavi, razmisli i o tome koga te Bog poziva da ljubiš u Njemu i kroz Njega. Kamo će te odvesti Njegov savršen plan i na koji način si pozvan pokazati ljubav prema Bogu kroz ljubav prema drugima? Razmotri, također, na koje načine si dopustio da ti nezdrava navezanost na novac ili bilo što drugo u životu odvrati pozornost od jedne i krajnje svrhe tvoga života. Dopusti Bogu da očisti te nezdrave želje i lažne “ljubavi” iz tvog srca, tako da možeš ljubiti onako kako si ljubljen.

Gospodine i Bože, dostojan si moje potpune ljubavi. Ti i samo Ti moraš postati jedino središte čitave moje ljubavi. Dok te ljubim, dragi Gospodine, pomozi mi da otkrijem sve ono na što me Tvoja volja usmjerava da ljubim više i sve ono od čega me Tvoja volja poziva da se odvojim. Daj mi da odaberem samo Tebe i ono što je sadržano u Tvojoj svetoj i savršenoj volji. Isuse, uzdam se u Tebe.