“Oko je tijelu svjetiljka. Ako ti je dakle oko bistro, sve će tijelo tvoje biti svijetlo. Ako ti je pak oko nevaljalo sve će tijelo tvoje biti tamno. Ako je dakle svjetlost koja je u tebi tamna, kolika će istom tama biti?”

Mt 6, 22-23

Dnevna misna čitanja pogledajte ovdje.

Svaki odlomak Svetog pisma, u duhovnom smislu, može nas naučiti mnogim lekcijama. Sveti Toma Akvinski u svom komentaru Matejevog evanđelja nudi tumačenje gore citiranog odlomka kazujući da se “oko” u ovom odlomku odnosi na tvoju nakanu, a “cijelo tvoje tijelo” na sve tvoje postupke koji slijede iz tvoje nakane. Stoga, kada su tvoje nakane u skladu s Božjom voljom, postupci koji slijede također će biti takvi. Ovo je vrlo praktična i korisna lekcija za tvoje putovanje prema svetosti.

U svjetlu ovog tumačenja svetog Tome moramo iskreno i cjelovito pogledati svoje nakane. Koje su tvoje nakane u životu? Lako nam je stvoriti različite nakane koje se mogu činiti dobrima, jednako kao i neke koje su suprotne volji Božjoj, a da to uopće ne shvaćamo. Možda se namjeravamo jednom prilikom dobro naspavati. Ili se namjeravamo zabavljati s obitelji i prijateljima određenog dana. Ili možda namjeravamo skuhati dobar obrok, očistiti kuću, dobro obaviti posao, itd. Postoje mnoge trenutne nakane koje su dobre i normalni su dio svakodnevnog života. Međutim, najvažnija nakana koju treba razmotriti je ona koja je najdublja od svih. Koja je najvažnija, temeljna i osnovna nakana koja usmjerava tvoj život?

Primarna nakana koju bi trebao postići jest pružiti Bogu najveću moguću slavu u svemu što radiš. Davanje slave Bogu postiže se kad odabereš Njega i Njegovu svetu volju iznad svega u životu. Kad je ovo najdublja i najosnovnija nakana tvog života, iz nje će proizaći sve ostalo. Sve sekundarne nakane i radnje uskladit će se s ovim središnjim fokusom i raditi na njegovom ostvarenju. Ali kad postoje druge “prve namjere” koje imaš na najtemeljnijoj razini, tada će sve ostale tvoje nakane i postupci biti pogrešno vođeni i usmjeravani na neuredan način.

Razmisli danas o najvažnijim nakanama koje imaš u životu. To će zahtijevati znatnu količinu unutarnjeg promišljanja i iskrenosti. Trebat ćeš razvrstati mnoge stvari koje te motiviraju i odluke koje donosiš svaki dan. Razmisli o primarnoj svrsi svog života, koja mora biti davanje Bogu najveće moguće slave odabirom i življenjem Njegove savršene volje. Slažu li se sve tvoje svakodnevne radnje s ovim konačnim ciljem? Posveti se svetom činu ispitivanja svih svojih djela u ovom svjetlu, tako ćeš potpunije postići svrhu zbog koje si stvoren.

Bože svake slave, Ti i samo Ti jedini si vrijedan svake moje pohvale. Tvoja volja i samo Tvoja volja mora postati temelj svega onoga što u životu odaberem. Daj mi duhovni uvid koji mi je potreban da dubinski pogledam što me motivira i sve moje unutarnje nakane u životu. Daj da sve moje nakane i svi moji postupci imaju za cilj Tvoju vječnu slavu. Isuse, uzdam se u Tebe.