U novoj župnoj crkvi posvećenoj Hrvatskim mučenicima u Hrnetiću 9. veljače u 18 sati skromno zbog epidemioloških mjera, svetom misom zadušnicom obilježili smo prvu godišnjicu smrti našeg dugogodišnjeg hrnetićkog župnika vlč. Marka Dujma. Svetu misu predvodio je hrnetićki župnik don Filip Pavlović, a suslavio je vlč. Ivan Troha, a među nekolicinom vjernika bio je i pokojnikov brat Miko. Bila je to prilika prisjetiti se ovog pastira i graditelja nove crkve i mosta u Hrnetiću te mu molitvom uzvratiti za sva dobra koja je činio i molitve koje je za života upućivao dragom Bogu za nas.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine. I svjetlost vječna neka mu svijetli. Počivao u miru. Amen!

Vlč. Dujam je rođen 7. listopada 1936. godine u Barilovićkom Cerovcu u župi Presvetog Trojstva od oca Marka i majke Milke rođ. Belavić. Za đakona ga je zaredio pomoćni biskup zagrebački Josip Lach 19. ožujka 1964. godine, a za svećenika 29. lipnja iste godine pomoćni biskup zagrebački Franjo Kuharić.

Kao svećenik službovao je u više župa. Upravitelj  Župe Uzvišenja sv. Križa u Netretičkom Završju bio je od 10. kolovoza 1965. do rujna 1969. godine. Nakon toga službovao je kao upravitelj Župe sv. Mavra opata u Bosiljevu od 20. rujna 1969. do 31. kolovoza 1979. godine.

Upravitelj župe sv. Martina biskupa u Karlovcu-Hrnetić postaje 1. rujna 1979. godine i tu služi do 31. kolovoza 2014. godine kada odlazi u mirovinu.

Godine 1987. na mandat od tri godine izabran je za delegata u Svećeničkom vijeću za Karlovački, Mrežnički i Lipnički dekanat.

Kao privremeni upravitelj službovao je i u Župi Pohoda B.D. Marije u Mahičnom od 11. ožujka do 7. rujna 1991. godine, a i u mirovini, za vrijeme bolesti i oporavka tadašnjeg župnika Župe sv. Martina b. u Karlovcu-Hrnetić, vodio je pastoralnu brigu za župu od jeseni 2016. do 23. kolovoza 2017. godine.

U nedjelju 9. veljače u KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu preminuo je u 84. godini života i 56. godini svećeništva dugogodišnji župnik iz Karlovca – Hrnetića vlč. Marko Dujam. 

Veliki broj vjernika i svećenika posljednji je pozdrav uputilo nekadašnjem hrnetićkom župniku Marku Dujamu u Crkvi Hrvatskih mučenika- novoj crkvi koju je on sam dao izgraditi. Velečasni Dujam je preminuo u 84. godini života, iza njega je 56 godina svećeništva, od čega je najveći dio upravo služio u Hrnetiću.

“Odrasla sam uz velečasnog Marka. Bio je prekrasan čovjek koji je živio za mlade, za ovu župu. Stvorio je ovu lijepu crkvu što nam je svima bilo poticaj da dolazimo ovdje na misu. Velečasni Marko je za mlade htio izgraditi i dvoranu. Iako je nije uspio izgraditi za svog života, temelji su tu i mi se nadamo da će se i to u budućnosti napraviti.” rekla je župljanka Ines Zima.

“Baš je bio jedna očinska figura. I nas koji nismo baš bili revni vjernici prigrlio je. Mogu mu zahvaliti što je podijelio sve sakramente mojim sinovima. Cijenim što je sagradio ovu divnu crkvu i što je iza sebe ostavio traga i u duhovnom i u materijalnom smislu.”, rekla je župljanka Jasna Mihalić.

Sprovodnu misu je predvodio pomoćni biskup zagrebački, monsinjor Ivan Šaško, a tijelo pokojnog župnika Marka je pokopano na župnom groblju u Hrnetiću. 

U župi Hrnetić je na službi don Filip Pavlović koji je tijekom posljednje godine službovanja velečasnog Marka Dujama ovdje bio župni vikar.

“Pamtim ga kao svećenika koji nije bio samo svećenik koji se moli već svećenik koji gradi. Evo ovdje je uložio veliki trud za ovaj pastoralni centar. Bio je čovjek koji je stvarno osjećao ‘bilo’ naroda i potrebe naroda. Bio mi je prijatelj. Crkva Hrvatskih mučenika, koju je velečasni Marko izgradio za vrijeme svojega župnikovanja ovdje, je prva crkva posvećena Hrvatskim mučenicima u Hrvatskoj tako da se i tu vidi jedan dio njegove duhovnosti koji je naginjao tomu da stavi blaženog Alojzija Stepinca u fokus građanima grada Karlovca.” rekao je don Filip Pavlović.